קידום טכנולוגיות מים | אנרגיה מתחדשת - Israel NewTech
GXMSHead
GXMSHead

כלים ומאגרי מידע

קישורים

 

ברוכים הבאים

 
התכנית הלאומית לקידום תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת Israel NewTech, מקדמת את התעשייה הישראלית  אל מול אתגרי המחר. תוך הכרה בחשיבות של מציאת פתרונות טכנולוגיים ברי קיימא והבנה כי תחומים אלו ימשיכו לצמוח במהירות בשנים הקרובות, מאפשרת התכנית ליזמות המקומית למלא תפקיד מרכזי בבמה הגלובלית.